Boštjan Šefic, državni sekretar za koordinacijo ukrepov in aktivnosti za obnovo, je v posmeh prizadetim prebivalcem,...