Nakup poslovne stavbe na Litijski cesti v Ljubljani, za katero je pravosodno ministrstvo Dominike Švarc Pipan na zadnji plačilni dan lanskega leta, dobesedno dan po podpisu pogodbe, prodajalcu nakazalo 7,7 milijona evrov kupnine, upravičeno postaja afera, ki bo ministrico bržkone odnesla. V obširnem Dosjeju, kjer navajamo zgolj dejstva, razkrivamo “prekletstvo” zapuščene stavbe, ki desetletje nikakor ni šla v promet, potem pa je po zaslugi uradnikov Ministrstva za pravosodje čez noč postala iskana lokacija, za katero so brez tehtnega razmisleka, malomarno in neracionalno do davkoplačevalcev odšteli skoraj osem milijonov. Nesposobnost ali korupcija? S tem naj se ukvarja NPU. Zgodba je namreč formalno končana, saj je 16. januarja Republika Slovenija na sodišče že vložila predlog za vpis svoje lastninske pravice na tej nepremičnini v zemljiško knjigo. To pa pomeni, da je država kot kupec dokončno potrdila veljavnost pogodbe, zaradi česar zdaj ne more več trditi, da je ta nična. Afera Litijska 51 je s tem postala tudi škandal …