Ključnik: Aleš Bošnjak
Težave pri prenovi informacijskega sistema ARIS in uzakonjena zmeda pri upravljanju sistema SICRIS

Težave pri prenovi informacijskega sistema ARIS in uzakonjena zmeda pri upravljanju sistema SICRIS

V Sloveniji imamo dva informacijska sistema o raziskovalni dejavnosti z bazami podatkov o raziskovalnih organizacijah in raziskovalcih, ki med seboj sploh niso usklajene. Poleg tega je skrajno zastarela tudi metodologija zbiranja podatkov. Osnovni podatki za vodenje evidenc raziskovalnih organizacij in raziskovalcev se namreč še vedno zbirajo s pomočjo za to predpisanih obrazcev in ročno prepisujejo v računalniške baze podatkov kot pred 25 leti. Razlogi za navedeno stanje so zgodovinski, zakonodajni in kadrovski.