Državljanski priročnik za razumevanje aktualnega političnega novoreka

Definicija novoreka po Fran - Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Avtor: | 16. januarja, 2024

Ker se bližamo drugi obletnici volitev, ki so prinesle novo oblast, domnevno »reinstitucijo« pravne države, povrnile ugled, strokovnost javnim funkcijam, prinesle nov, inovativen način komuniciranja ter poimenovanja določenih dogodkov, postopkov znotraj vlade in Državnega zbora, smo v uredništvu +PORTALA pripravili pregled osnovnih novodobnih pojmov (ti se v zadnjem času dodatno množijo, zadnji od njih je atipičnost), ki bo državljanom poenostavil razumevanje vlade in koalicije v naslednjih mesecih, letih pred naslednjimi volitvami in preprečil nepotrebne nesporazume.

Vrhunski menedžer: nekdanji politik, zaposlen v državnem podjetju, ki s preprodajo določenega produkta, storitve, ki jo kupuje po umetno določeni, nizki, morda tudi državno subvencionirani ceni, ter jo na trgu prodaja po večkratniku nabavne cene in ustvarja umetne dobičke, na podlagi česar si izplačuje neprimerne, neutemeljene nagrade za poslovno uspešnost. Poimenovanje je uporabno tudi v primeru, ko zaradi nepremišljenih terminskih pogodb, produkte, storitve, kupuje po neprimerno višjih cenah, kot trenutno veljajo na trgu in ustvarja ekscesne izgube, ki jih poskuša sanirati s cenovno prevalitvijo katastrofalnih poslovnih odločitev na potrošnike, ali na državni proračun.

Depolitizacija: odstranitev vseh zaposlenih v določeni instituciji, ki morda mislijo drugače kot predstavniki trenutne oblasti in njihovi politični podaljški, ali si upajo povedati določena alternativna mnenja, prikazati argumente, ki bi pokazali, na nestrokovnost, sporna ravnanja kadrov, ki jih je nastavila obstoječa vlada, ali njihovi podobno misleči politični zavezniki.

Osvoboditev medija: izraz je tesnem sorodstvenem razmerju z depolitizacijo in pomeni zakonsko, institucionalno podreditev, medijsko ljubkovalno promovirano kot osvoboditev, posameznega (primarno javnega, ali državnega) medija, ustrezno ideološko in politično opredeljeni ter sponzorirani civilni družbi. Osvoboditev se najprej odrazi v ukinjanju oddaj, prispevkov, rubrik, ki imajo tendenco uravnoteženega poročanja, nadalje pa v fizični izločitvi kadrov, novinarjev, urednikov, ki v posameznem mediju poskušajo prikazati več različnih mnenj, argumentov, občasno razkrivajo tudi sporna, nezakonita ravnanja vladnih predstavnikov. Osvoboditev posameznega medija ima lahko za posledico tudi nepričakovane učinke na poslovanje medija, saj nastavljeni osvoboditelji pogosto ne premorejo osnovnih vodstvenih in organizacijskih veščin, so neutemeljeno prepričani v svojo genialnost, zaradi česar lahko osvoboditev v ekstremnih razmerah pomeni tudi ukinitev medija.

Naslavljanje problema: prepričevanje državljanov, da odgovorni, funkcionarji, dnevno rešujejo njihove težave, čeprav tega v osnovi ne znajo, morda niti nočejo, ker jim obstoječe stanje odgovarja. Naslavljanje problema učinkovito nadomešča definicijo »reševanje problema«, saj bi pri omenjanju reševanja državljani lahko zahtevali predstavitev načina, dinamike reševanja, naslavljanje pa ima povsem neotipljivo, nedefinirano vsebino, ki omogoča dolgotrajnejše izogibanje odgovornosti.

Časovnica: namenoma povsem nejasna opredelitev dejanskega trenutka reševanja določene problematike, izvedbe investicije, odpravljanja težav ljudi (npr. čakalne vrste v zdravstvu, gradnja novih stanovanj za mlade, gradnja tretje osi, gradnja JEK2 ipd…), ki naj bi v javnosti vzbujala občutek, da imajo odgovorni v nasprotju z odsotnostjo kakršnihkoli realnih, izvedljivih idej, dejansko pripravljen operativni načrt z ukrepi, ki bodo pripeljali do odprave problemov.

Kozmični dež: pojav, ki v primeru nerazsodnega, nerazložljivega, otročjega ravnanja poslancev, ali nezakonitega igranja z glasovalnimi napravami v Državnem zboru, javnosti na mehek, neagresiven način razloži norčevanje oblastnikov iz demokratičnih postopkov.

Administrativna napaka: razhajanje med pravimi podatki in podatki, ki so bili prirejeni, ponarejeni za ustvarjanje boljšega vtisa med volivci. Uporabno tudi v primeru prikrivanja nezakonitega, spornega, koruptivnega dodeljevanja javnega denarja svojim prijateljem na javnih razpisih.

Atipičnost: nekaj, kar je v nasprotju z osnovnimi strokovnimi standardi, ali prikazuje akutno pomanjkanje kompetenc, izkušenj na določenem delovnem področju, primarno se uporablja za prikrivanje, olepševanje očitnega nepoznavanja delokroga, obsega dela posameznih ministrov in ministric.

Slab priokus, boleče za stranko: ko politična stranka, poslanec, minister, ali drug vladni funkcionar naredi ogromno neumnost, morda oškoduje javna sredstva, dela nezakonito, a je to potrebno spretno prikriti pred državljani in izpostaviti, da je šlo za povsem solistično, nepričakovano potezo posameznika, ki ni povezana z navodili stranke, ali splošnim načinom delovanja posamezne politične opcije.

Kompatibilnost: izraz pomeni, da posamezni minister, ministrica, ali drug funkcionar, predstojnik javne institucije, v popolnosti sprejema, izvaja ideje in navodila predsednika vlade in njegovih zasebnih prijateljev, partnerjev, ne glede na dejstvo, ali so ta navodila popolnoma skregana s strokovnostjo, zdravo pametjo, ali nimajo nobene pravne podlage. Nekompatibilnost lahko rezultira v izrazu, pojavu, ki ga opisuje naslednji razdelek.

Metanje ljudi čez ramo: ta izraz, pojav je izvedeni korak izrazite, akutne nekompatibilnosti ministrov in predsednika vlade, ki posledično naroči izbris, popolno ignoriranje, medijsko izolacijo nekompatibilne osebe, lahko vsebuje tudi grožnje s pravnimi postopki, če bo resnične razloge za nekompatibilnost nekompatibilna oseba javno oznanjala, v določenih primerih vsebuje celo fabricirane obtožbe o zdravstvenih problemih nekompatibilne osebe. Slednje opisuje izraz v naslednjem odstavku.

Halucinacija: s tem izrazom odgovorna oseba, lahko tudi predsednik vlade, zaradi prikrivanja svojih spornih dejanj v stanju užaljenosti, koleričnega izpada v medijih, opiše vedenje, neresnično stanje nekdanjih sodelavcev, ki so svojo nekompatibilnost z nadrejeno, odgovorno osebo, funkcionarja… razložili, predstavili v javnosti, ali so funkcionarja zaradi nezakonitih dejanj, prekoračitve, zlorabe pooblastil celo prijavili pristojnim institucijam (npr. KPK, Policija, tožilstvo…).

Verifikacija: ob očitnih napakah, tudi namernih, skrbno načrtovanih nezakonitih ravnanjih odgovornih v posameznih vladnih institucijah (npr. aktivistični odvzem živali brez ustreznega upravnega postopka), ki kljub vsem ukrepom kriznega komuniciranja, pricurljajo v javnost, se izraz uporablja namesto »odpravljanje napak« in »kaznovanja odgovornih. Postopek verifikacije lahko poteka več mesecev, kar v javnosti učinkovito prikrije, zamegli politično, osebno, ali celo kazensko odgovornost vpletenih.

Streljanje na isti gol: ta športno obarvan izraz, ki ga razumejo tudi najmanj politično poučeni in informirani volivci, pomeni medijsko prikrito zahtevo avtokratskega političnega voditelja po popolni usklajenost delovanja politične stranke, lahko tudi vlade, brez nepotrebnega, nezaželenega kritičnega razmisleka posameznikov, preživetega izvajanja notranje demokracije, nekateri bi lahko to poimenovali enoumje. Izogibanje brezkompromisnemu streljanju na »isti gol« z vseh mogočih, ali nemogočih položajev, lahko politični vodja v nekaterih primerih opredeli za »zabijanje avtogolov«, kar pa lahko pripelje do že opisanega pojava metanja čez rame.

Iti prevaran v nakup: če javnost po nesreči, ali zaradi učinkovitega dela petih preostalih neodvisnih raziskovalnih novinarjev v slovesnkih medijih, izve za neracionalno, potratno, ali celo nezakonito postopanje posameznega ministrstva, ministra, ministrice… pri nakupih blaga (npr. računalnikov), nepremičnin (npr. stavb za državne, pravosodne uslužbence), se javnost ustrezno prirejeno, usmerjeno, selektivno obvesti prek najetih PR agencij, učinkovito zavede z informacijami o očitno slabih namenih zasebnega prodajalca in popolni nedolžnosti ministrstva, ministra ter drugih vpletenih funkcionarjev. Če ne gre drugače in se nepravilnosti nikakor ne da pomesti pod preprogo, ali kakorkoli drugače prikriti, zamegliti, se obtoži kakšnega nižjega uradnika, sodnega cenilca in uvede neodvisna preiskava, ki je podobna že opisanem procesu, pojmu verifikacije, kar traja več mesecev in omogoči, da davkoplačevalci zadevo postopoma pozabijo.

Radikalna reorganizacija: to je rokohitrska, PR-ovsko nepremišljena napoved ukrepov, ki v javnosti zaradi težav znotraj vladajoče politične stranke vsaj kratkoročno pokaže odločenost, zagnanost, popoln nadzor pri učinkovitejšemu upravljanju države. V skladu z že opisanim pojmom naslavljanja problemov se radikalna reorganizacija po navadi hitro spremeni v radikalno ne-organizacijo, za katero so, kot za vse ostalo, krive največje poplave v zgodovini samostojne Slovenije.

Deležniki: z nadomeščajem izraza odgovorni, sodelujoči v posameznih postopkih z deležniki se v kontekstu že opredeljenega brezvsebinskega naslavljanja problemov uspešno zamegljuje odgovornost, vpletenost ljudi, ki zasedajo izvršilne funkcije v državni upravi. Povsem nenačrtovano pa beseda deležnik razkriva dejansko vlogo posameznih odgovornih oseb, funkcionarjev v določenih poslih – razkriva namreč, da imajo v teh neposreden poslovni “delež”, osebno korist, zaradi česar vladne PR agencije in povezani vplivneži že iščejo ustrezen, bolj vsebinsko prazen nadomestek za to poimenovanje.

Sovražni govor: sovražni govor je vsaka izjava, mnenje, ki jo predstavniki trenutne oblasti in z njimi povezani neodvisni politični delavci, aktivisti, priložnostni svetovni, nevladni popotniki….ne razumejo, ali ne spada v njihov politični ideološki okvir, ali pomeni razkrinkanje spornega ravnanja vladajoče strukture in podpornega političnega omrežja v najširšem smislu. Preganjanje sovražnega govora je precej povezano z metanjem ljudi čez ramena in streljanjem na isti gol. Če ne streljaš na isti gol, pomeni, da si nagnjen k sovražnemu govoru in tudi že opisani nekompatibilnosti ter haluciniranju.

Digitalno vključevanje ranljivih: izraz, ki za ustrezno kompatibilne medije pojasnuje nakup 13.000 podpovprečno zmogljivih, imagiranih računalnikov za 6 milijonov evrov. Shranjenih v skrivnem skladišču, na skrivni lokaciji za namen brezplačne izposoje ranljivim skupinam prebivalcev, za vrtce in osnovne šole ter za pravne osebe javnega prava, prizadete v poplavah in plazovih. Malce nerodno je, da vrtci in šole o tem digitaliziranju niso bili obveščeni. poplave pa so se zgodile po objavi dotičnega razpisa. Povprečna cena teh “podpovprečnih” računalnikov je sicer 461 EUR/kos, kar je cena precej spodobnega računalnika v prvi specializirani trgovini. Izpostavljanje tega dejstva ter vrhunsko vključevanje ranljivih skupin v digitalizacijo, ki  je v pol leta rezultiralo v distribuciji le 39 računalnikov od 13 tisočih nabavljenih (!), pa nedvomno spada v razdelek učinkovitega naslavljanja problema in verifikacije, morda celo sovražnega govora, nekompatibilnosti pa zaenkrat še ni, čeprav se že omenja v posvečenih krogih vrhunskih menedžerjev.

****************

Prispevek je satirične narave in načeloma ne odraža obnašanja omenjenih v realnem času in prostoru.

14 komentarjev

 1. lovadokrova

  Zmagovalno, lahko pa še dopolnjujete v naslednjih tednih.

 2. slavkope

  Spregledali ste populistično samo-odreševalno frazo zavestno ali ignorantsko nezakonitega in finančno škodljivega delovanja aktualnih oblastnikov, njihovega neodgovornega škodljivega podpisovanja pogodb in zavestnega uveljavljanja proti-ustavnih zakonov in podzakonskih aktov – “v dobri/najboljši veri”.

  Ali tudi samovoljno populistično zlorabo fraze nujnega odkritega “odpora/boja proti fašizmu”, s katero aktualni oblastniki maskirajo vsakršno ideološko/politično/nacionalno/versko/rasno … izključevalno ščuvanje, verbalno in fizično nasilje ter celo sovražno-izločevalno “getoizacijo” tarčno določenih in usmerjeno ciljanih pripadnikov drugih in drugačnih verskih in ideoloških prepričanj od nadute-egoistične oblastne “elite” samodržcev in hlapcev “svobode”.

  V megleni arbitrarnosti popolne in brezsramne samovolje vladajočih samodržcev, političnih pajdašev in profitoljubnih hlapcev vladajočega Gibanja svoboDA se je izgubil tudi vsakršen pravno in politično določen, veljaven in obvezujoč pomen besednih zvez, kot so “veljavna ustavna ureditev”, “vladavina prava”, “delitev oblasti na avtonomne in med seboj neodvisne zakonodajno, izvršno in sodno vejo oblasti”, “svoboda javne besede in javnega zbiranja”, “svoboda umetniškega ustvarjanja”, “svoboda in nedotakljivost medijskih, kulturnih in umetniških ustanov””, …

  Na srečo, za zdaj še nismo prišli do znane in zločinsko krvave zgodovinske zlorabe pojma “justifikacija”, ki so jo za nezakonite in protipravne politične likvidacije drugače mislečih in verujočih Slovencev uporabljali brezdušni vojščaki paravojaških enot KPS in VOS v ljubljanski pokrajini med italijansko fašistično začasno zasedbo in oblastjo.

  Glede na to, kako navdušeno in kako neizvirno si rada aktualna vladajoča oblast samodržcev “svobode” išče “junaške” teroristične in ideološke zglede iz komunistične revolucionarne teorije in prakse enoumja diktature KPJ/KPS, ni nemogoče, da ne bi kdaj v aktualni lastni “novo-rek” in posledično aktualni “novo-teror” začasne vladajoče “elite svobode” ponovno uvedli tudi politični pojem in prakso “justifikacije”.

 3. Prask

  Čimprej nove volitve. Z novim obrazom in novim gibanjem… “Zdaj pa res svoboda”.
  Uspeh 100% zagotovljen.

 4. R

  Udarna novica v udarnih neodvisnih medijih. Začenja se snemanje novega Zf domačega filma. Najdražji projekt do zdaj v osvobojeni medijski Deželi Kranjski. V ta namen nevidno povečan studio. scena je že postavljana in nevidne kalkulatorske kulise tudi, kar bo projekt izredno pocenilo. Za monitorje se še ne ve ali so všteti v predračun.

  Scenarij za ta podvig je prispevala nova generacija genij-alnih ustvarjalcev, ki so in bodo namesto prejšnih dolgočasnih enozložnic uporabljali takoimenovani novorek, floskule, fraze in frazeme, evfemizme in slične -izme. Kot rečeno bo ZF črnotragikomedija snemana nekje v Ljubljeni. Kraj dogajanja neznano znan.

  Po nesrečno zavoženem dragem projektu Bitka pod zasneženo Jelko, bo to najdražji film v teh krajih. Za delovni naslov ustvarjalci izbirajo naslove. Med drugim: D.O.O. Mediji, ali bolje ZF inačica Ptiči (prosto po Hitch…) z NLP branijo osvobojeno Galaksijo. Nazaj v prihodnost, naprej v preteklost, Ples v dežju, kozmičnem. Naslavljanje problema potovanja po Emoni. S Popotniško Brisačo v nekdanje zlate čase izjemne prosperitete.

  Za končni naslov filma je razpisan natečaj. Žirijo sestavljajo Gandalf silver, potem strokovnjak za novoreke NN in neodvisno neodvisni novinar in ustvarjalec ter kritik Mš. Zmagovalec natečaja bo izbran transparentno po ključu, ki zaklepa vrata opoziciji. Prva in edina nagrada nevidni rač un al nik brez monitorja in vračunanega DDV.eja. Časovnica še ni določena, namreč zaradi administrativnih napak v razpisu, kar ne bi smel biti naslov problema.

  Ne na koncu najpomembnejši akterji so že izbrani. Atipični. nekoliko halucigeni in kompatibilno verificirani, poklicni igralci levo izobraženi na FDV IN FF. ter izbrani iz ostalih nevladnih inštitucij. Tudi igralec, ki strelja na svoj gol.

  Kot navadno. Ta umotvor je napisan izključno za mučenje bralca. (Kdor je bral ŠVpo G ve za kaj se gre) in z realnimi osebami, kraji nima nobene zveze in vsaka podobnost je zgolj in samo naključna. Itak pa je časovnica zamaknjena v daljno prihodnost.

 5. Danila Bartol

  Po novoreku najprej sprejmeš izziv odpiranja vrat, potem nasloviš izziv odpiranja vrat, pristopiš k odpiranju vrat in izziv skomuniciraš s tistim pred vrati.

 6. tj

  Poleg naslavljanja, deležnikov …, ste pozabili še na ‘skomunicirati’ (ki sicer v slovenščini sploh ne obstaja), se pa širi kot virus. Tudi v tem primeru gre za ‘sajenje rožic’, ker jim gre težko od ust, da se je treba o nečem dogovoriti in se tega potem tudi držati.

  • IVA

   Točno tako, izogibajo se konkretizaciji. Vprašanje je ali sploh poznajo vsebino, kdo je izvajalec, kdo sodeluje, kdo je odgovoren, …
   In so prepričani, da oni v primerjavi s prejšnjo vlado pa znajo “skomunicirati” -Golob, Mesec, Fajon, Vrečko&Co. HALO???
   Uspešna dejanja so tista, ki štejejo, tega pa ni, ker znajo le rušiti obstoječe!

 7. trobentar

  Pozabili ste ‘transparentnost’…

 8. APMMB2

  Diktaturo prepoznamo pred vsem bo novem besednjaku. Tega ustravjajo diktatorji, da zavajajo podložnike,saj nove besede zvenijo učeno in množice mislijo, da jim vladajo intelektualci.
  Če gremo nekoliko nazaj, je v Sovjetski zvezi učeno zvenela beseda kolhoz,kar ni bilo nič drugega kot zaplenjeno posestvo, predano zasužnjenim kmetom v uporabo pod strogo kontrolao KGB.
  Sodobnejši je iztraz TOZD, ko je diktatura v agoniji slepila delavce, da so lastniki podjetij z mislijo, da bodo zato bolj delali, pa je bilo obratno,saj so komunisti s karedeljevo idejo razbili trdna podjetja, zaposlili na stotine svojih, jih povišali v direktorje, iz delavcev pa naredili funkcionarje in tako zapravili državo, ki je klecnila v bankrotu.
  Kmalu po tako imenovani osamosvojitvi so se začele kraje državnega premoženja. Takrat so nam ponudili titularje. Ti titularji so privatizirali državno lastnino in pokradli vse, kar žrebelj ni držal. Ostali smo brez državnega premoženja vrednega nekaj tisoč milijard. Spomino se, ta proces se je dogajal pod nepozabnim Janezom Drnovškom, vodil pa ga je največji sin Slovenske domovine tovariš Milan Kučan.
  Slovar novoreka, ki nam ga predstavlja uredništvo smao potrjuje, da smo še vedno v diktaturi in da se še vedno pojavljajo nove besede in besedne zveze,ki poimenujejo inovacije povezane z ropanjem države in državljanov.
  Demokratskim mislecem pa ne preostane nič drugega,kot da si izmislijo izraz za poneumljene volivcev in seveda za volivce same..

 9. ren

  Zdaj, ko bodo kmalu prepovedali prodajo drv, so začeli govoriti o kurjenju “biomase”. Saj vemo, da ste učeni, zagarantiramo pa vam, da smo mi bolj razgledani in učeni. Ker smo preprosti in tisti biomasi rečemo drva. Oh, pejte se solit!

 10. ren

  Že ob ustanovitvi “gibanja”, ki so mu ime Svoboda nataknili iz komunističnega ozadja, se je zaradi tega imena dalo sklepati, da bo novo besedišče (novorek) marsikateri besedi dal nasproten pomen. Komunisti so v bivši državi imeli na jeziku “furt naprej” besedo svoboda. Vsi vemo, da smo bili v Jugoslaviji zelo daleč od svobode. Danes se pod vplivom “gibanja” svoboda vsakodnevno zožuje, narašča pa avtoritarnost, samovolja vladarjev in hvaljenje z dosežki, ki jih ni. Torej LAŽEJO!
  Ko so uvedli besedo depolitizacija, je bilo povsem jasno, da bo svoboda taka kot v Jugoslaviji, Torej je ne bo! Depolitizacija se je nanašala predvsem na RTV. Bedaki v vladi in ostalih ustanovah ne vedo, da je RTV poleg kulturne ustanove tudi politična ustanova. Vsaka RTV je zvočnik sistema, torej politike, ti kozli pa o depolitizaciji!!! Seveda zadrti levičarji vedo, da je treba s kakšno besedo, ki se jo začne rabiti vsakodnevno, udejanjiti ravno v nasprotnem pomenu, kakor je resničen pomen besede. Depolitizirati RTV pomeni namreč POLITIZIRATI RTV, da bo zvočnik nekih golobov, kloakočark in NEsvobode.
  Dober dan – NEsvoboda!

 11. Grunf

  Z naskokom najogabnejši novodobni izraz zaradi katerega dobim ošpice vsakič posebej je “naslavljanje problema”. Pojasnilo izraza je sicer 100% točno, žal pa ga pri nas uporabljajo politike vseh barv. Tudi zato ni nobene prave izbire.

 12. Dolfe

  Škoda besed za te koruptivne osle. Čim prej volitve in nov začetek za Slovenijo.

  • Rokovnjac

   Hey Dolfe,le kaj ti nucajo volitve,ko pa se bo nazaj h korituprivleklo najmanj 80% sedanjih prasickov,ki so pri koritu.Bodo ze nekak preimenovali gibanje,da ji uspe!

+Portal se trudi omejiti žaljivo komentiranje, “spam” vsebine, zato režim komentiranja še prilagajamo. Prosimo vas za razumevanje. Poleg tega vas pozivamo, da se vzdržite agresivnih vsebin. Komentarji, ki vsebujejo povezave na spletne strani ne bodo objavljeni.

zadnjih 10 +Razkrivamo

Volilna farsa v Belorusiji po kremeljskih demokratičnih uzancah

Belorusi so v nedeljo, 25. februarja, odšli na parlamentarne volitve in volitve v lokalne svete. To so prve volitve v Belorusiji po politični krizi leta 2020. Volivci so izbirali 110 poslancev v spodnjem domu parlamenta in 12.000 predstavnikov lokalnih svetov. Ne glede na to, koliko ljudi se jih bo udeležilo, se bodo štele za veljavne. Te volitve sicer nikogar ne zanimajo, ker je izid znan v naprej. Je pa stanje demokracije v Belorusiji lep prikaz tistega, kar bi se zgodilo, če bi Putinova »tridnevna specialna operacija« uspela in bi Ukrajina dobila vodstvo po kremeljskih demokratičnih uzancah.

Intervju z vampirjem: Kaj je Vladimir Putin prek Tuckerja Carlsona sporočil Donaldu Trumpu

Pogovor črne ovce ameriškega novinarstva z osumljenim vojnim zločincem, ki je potekal 8. februarja letos, dobra dva tedna pred drugo obletnico ruske invazije na Ukrajino, zagotovo ne bo šel v zgodovino. Kremeljska sobana z razkošnim pohištvom, kot iz škatlice urejeni izpraševalec in predvsem nobenih neprijetnih, kaj šele kritičnih vprašanj, ki bi vznejevoljila sogovornika. Tucker Carlson ni Barbara Walters, še manj Walter Cronkite ali Larry King. Vladimir Putin se je monološko pogovarjal dobri dve uri in dosegel svoj namen – svetovni javnosti prodati pravljico o ubogih, ogroženih Rusih, ki so jih neonacisti v Ukrajini prisilili v “posebno vojaško operacijo”, da bi zaščitili svobodo, nacionalne pravice in zgodovinsko vlogo ruskega naroda. Ne glede na to, je med pogovorom vseskozi poudarjal Putin, pa je Rusija vedno pripravljena na sklenitev miru, na premirje z “režimom v Kijevu”.

Tretje leto: Kljub vsej propagandi Rusija ekonomsko trpi zaradi Putinove vojne

V soboto bosta minili dve leti od ruske invazije na Ukrajino, ki je uspela zdržati in se še vedno upira agresorski vojski. Prve prave vojaške provokacije so se sicer začele že na današji dan, le redki pa so verjeli, da se bo vseobsežni napad res zgodil. Kljub agresivni propagandi Kremlja, ki je celo nekaj zahodnjakov uspela prepričati, kako sankcije Rusiji sploh niso škodovale, celo nasprotno, ruski vsakdan še zdaleč ni idiličen. Socialne in ekonomske posledice vojne so hude; stroški za vojsko so se v dveh letih dvignili za 300 odstotkov, okoli 8 % celotnega ruskega BDP gre samo za financiranje te vojne. Najhujši udarec za Rusijo pa je več kot milijonski osip v demografiji. V zadnjih dveh letih je iz Putinovega imperija pobegnilo najmanj 800.000 Rusov. Na ukrajinski fronti jih je za vedno ostalo (ali pa so se vrnili ranjeni) okoli 300.000.

Putinova peta kolona v Ljubljani ob obletnici invazije na Ukrajino pripravlja shod v podporo Rusiji!

Ali je v naslovu prišlo do napake, sabotaže večje skupine tiskarskih škratov? Ni. Sredi Ljubljane je za soboto, 24. februarja, dva dneva po drugi obletnici vojaškega napada Ruske federacije na Ukrajino, dejansko napovedan shod s pomenljivim naslovom: “Shod ob drugi obletnici posebne vojaške operacije”. Enostavno povedano, to bo dogodek v podporo Rusiji oziroma vojni, ki jo je njen predsednik Vladimir Putin 22. februarja 2022 vsilil Ukrajini. Shoda se bo v najboljšem primeru udeležilo največ nekaj sto ljudi, vseeno pa to dokazuje, da ruska propaganda v Sloveniji deluje. Počasi prodira tudi v medije, še bolj vztrajna je na ulici. Vsak petek ob 19. uri se skupina Putinovih podpornikov zbere zraven ruskega veleposlaništva, svojih shodov nikoli ne prijavijo policiji, ki to mirno tolerira. Občasno se srečujejo tudi s predstavniki ruske ambasade. Kaj točno počnejo, ne ve nihče.

Pripravljeni na Trumpa 2.0?

Predvolilna tekma v Združenih državah Amerike vedno bolj intenzivno polni medije po vsem svetu. Deloma zaradi osnovnega bizarnega dejstva, da se v boj podajata precej starostno »iztrošena« kandidata, pri čemer s svojimi izjavami, ki kažejo na mejno opravilno sposobnost, gotovo izstopa kandidat demokratov Joe Biden, veliko razburjenja pa povzroča tudi kandidat republikancev Donald Trump s svojimi »šank« idejami in domislicami, ki lahko dodatno destabilizirajo že tako majavo globalno ureditev.

Frančiškova cerkev v kompleksni globalni realnosti

Veliki izziv miru in za mir ostaja v središču Frančiškovih prizadevanj; mir, ki poleg tega, da predstavlja osrednji cilj novega svetovnega reda, spada tudi med izobraževalne in kulturne dejavnike v dialogu med ljudmi in skupnostmi, še posebej v nasprotju z orožarsko industrijo in trgovino z orožjem. Papež Frančišek je citiral govor Pija XII. iz decembra 1944, ki poudarja “vedno jasnejšo in trdnejšo voljo: narediti to svetovno vojno, ta vsesplošni prevrat, izhodišče nove vseobsežne prenove”, sam pa se je osredotočil na “vseobsežno prenovo”, na katero je upal papež Pacelli. Tokrat namreč pogosto citiran koncept “razdrobljene tretje svetovne vojne” pomeni zaskrbljenost zaradi resne nevarnosti resničnega globalnega spopada, sposobnega opredeliti nova področja moči.

Ukrajina (2022-2024): Če zmagajo Rusi, bomo vsi revnejši in manj varni

Na Zahodu se množijo glasovi, ki so si enotni v tem, da je treba Rusiji preprečiti, da bi zmagala v vojni v Ukrajini, pa tudi glede tega, da je nujna ponovna oborožitev Zahoda. Eden teh glasov je denimo nekdanji nemški zunanji minister Joschka Fischer, ki se zavzema za vso potrebno vojaško podporo Ukrajini. V Skandinaviji, ki je bila v preteklosti podobno kot nemška stranka Zelenih znana po svojem pacifizmu, pa oblasti odkrito pripravljajo državljane na možnost oboroženega konflikta z Rusijo v dogledni prihodnosti. Ukrajinski predsednik Zelenski je nedavno v Davosu svaril svetovne voditelje, da če Rusom uspe zasesti Ukrajino, bo to privedlo do neposredne vojne med Rusijo in zvezo NATO.

Kriza SD: Koalicija je sama sebi najboljša opozicija

V vsem medijskem “spinu” okoli afere Litijska 51 se izgubljajo osnovna dejstva. In sicer, da je Dominika Švarc Pipan kot ministrica za pravosodje podpisala škodljivo pogodbo v breme proračuna Republike Slovenije. Taisto pogodbo je potrdila vlada Republike Slovenije in v roku 24 ur po podpisu pogodbe plačala kupnino iz proračunske rezerve, ki je namenjena za nujne zadeve. Z zadevo je bil več kot seznanjen minister za finance Klemen Boštjančič, pa tudi predsednik vlade ni bil brez informacij. Če bomo prišli stvarem “do dna”, potem bomo z institutom objektivne odgovornosti na koncu dejansko prišli do predsednika vlade.